Ağır Nakliyat Hizmeti Veriyoruz.

Açık yük taşıma firmaları oldukça geniş bir hizmet ağı olan taşıma işleri içinde büyük bir alanı kaplayan işletmelerdir. Taşıma faaliyetleri sürekli devam eden ve sınırları çok geniş olan bir iş ve hizmet kolunu ifade eder. Bu noktada taşınan yüklerin tür ve boyutlarına göre taşıma veya nakliye hizmetleri de çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmaktadırlar. Bu hem işlerin daha hızlı hem de daha rahat yapılabilmesi için son derece önemli bir konudur. Yani her taşıma firması her yükü taşımaz, her firmanın kendisi için seçtiği bir taşıma kolu yani yük çeşidi vardır.

Bu doğrultuda ekipman, araç ve personel tedariki yaparlar ve o yük ya da taşıma türünde uzmanlaşırlar. Bu da ortaya kalifiye iş gücü ile birlikte kaliteli ve güvenilir hizmetlerin çıkmasına sebep veriri. Açık yük taşımacılığı da taşımacılık faaliyetleri içinde ayrı bir yeri olan bir nakliye kolu yani taşımacılık şeklidir. Açık yük taşıma firmaları kendi hizmet alanları içine giren yükleri farklı taşıma yolları ve yine farklı taşıma araçları ile bir noktadan istenen diğer noktaya sevk eden işletmelerdir. Açık yük taşımacılığı faaliyetleri ise genel anlamda geniş bir yük yani ürün grubuna hitap etmektedir. Yine bu taşımacılık yöntemi bütün taşıma yolları ile de yapılabilen bir nakliye şekli olarak aktif bir iş gücünü de içinde barındırmaktadır.

Açık Yük Taşımacılığı

Açık yük taşıma firmaları oldukça farklı türlerde yükleri taşıyan, aynı zaman da ciddi bir ekipmana ihtiyaç duyan taşıma sektörü içinde aktif olarak rol alan işletmelerdir. Açık yük taşımacılığı genel anlam da kapalı olarak taşınması uygun olmayan her türlü mal, ürün, ve yükün taşınması için yapılan taşıma venakliye işlemlerini kapsayan bir iş olarak tanımlanabilir.

Açık yük taşımacılığı, konteyner ve benzeri taşıma yöntemleri ile taşınması uygun olmayan ya da taşınamayan yüklerin taşınabileceği en ideal yöntem olarak kullanılmaktadır. Taşımacılık faaliyetlerinde temel olan noktalardan belki de en önemlisi her yükün uygun olan yolla ve araçlarla taşınması gerçeğidir. Bu sayede hem zamandan, hem kaynaktan tasarruf edilir. Aynı zamanda ise taşıma işleri güvenli ve sağlam bir şekilde yapılır, yani taşıma esnasında yaşanabilecek kaza ve benzeri olumsuzluklar ortadan kaldırılmış olur.

Ağır nakliye gerektiren bir yükün standart bir taşıma aracı ile taşınamayacağı gibi, açık yük olarak taşınması gereken bir yükte konteyner ya da benzeri bir yöntemle taşınmamalıdır. Uygun yükün uygun olan taşıma şekli ve nakliye yöntemiyle taşınması ise işin düzgün yapılmasının da ön koşuludur.  Bütün bu yüklerin uygun olarak taşınabileceği bir taşıma ya da nakliye şekli mevcuttur. İşte taşımacılık işleri bütününde açık yük taşıma işleri de farklı bir yerde yer alan taşıma işlerinin yapıldığı bir ayaktır, açık yük taşıma firmaları da bu ayağın en önemli unsurlarıdır.

Açık Yük Taşımacılığı Ve Taşınan Yükler

Açık yük taşıma firmaları oldukça geniş bir yelpaze içinde yer alan ürün, mal ve hammaddelerin taşımacılığını, güvenli ve hızlı bir şekilde yaparlar. Burada güvenli taşımacılık taşımaya konu olan bazı yükler için hayati derece de öneme sahip bir konudur. Bu da taşıma firmalarının son derece profesyonel ve gerekli tedbirleri alabilecek personellerle çalışmalarını gerekli kılmaktadır. Güvenlik önlemleri ayrıca hem insan hem de çevre sağlığı için alınması şart olan bütün tedbirleri içine almaktadır.

Açık yük taşımacılığında taşınan yükler ayrıca miktar olarak çok ya da hacim olarak ağır oldukları için taşıma işini yapan şoför veya benzer pozisyondaki personelin de deneyimli ve işinin ehli olması çok önemlidir. Açık yük taşımacılığı dünya üzerinde çok fazla kullanılan konteyner taşımacılığının ardından tercih edilme oranına sonra ikinci sırada gelmektedir. Özellikle hem yurt içi hem de ülkeler arası yapılan taşımacılık işlerinde de sıklıkla kullanılan bir taşıma ve nakliye şekli olarak ön plana çıkmaktadır. Bu taşımacılık içine giren yükler her türlü nakliye kanalıyla da taşınabilirler. Açık yük taşıma firmaları, denizyolu, demiryolu ya da karayolu ile bu taşıma işlerini hem kısa hem de çok uzun mesafeler arasında rahatlıkla gerçekleştirebilirler.

Genel anlam da açık yük taşıma kapsamına giren yük tipleri ise şu başlıklar altında sınıflandırabilirler;

 • Kargo yükleri (proje bazlı)
 • Katı dökme yükler
 • Kargo Yükleri (genel amaçlı)
 • Sıvı dökme yükler

Bu sınıflandırma sayesinde taşınması gereken yükler gruplara ayrılabilmektedir, bu da her yük grubu için uygun bir taşıma aracının planlanmasını sağlamaktadır.Bu başlıklar altında açık yük taşımacılığında taşınan başlıca yükler ise şunlardır;

 • Petrol ve petrol ürünleri
 • Sıvı gazlar
 • Kimyasal maddeler
 • Alkol çeşitleri
 • Meyve suları
 • Süt ve süt ürünleri
 • Bitkisel yağlar
 • Un
 • Şeker
 • Tahıl ürünleri
 • Maden filizi
 • Çimento
 • Alçı
 • Kireç taşı
 • Su

Gibi sıralanan bu ürünler ve çeşitleri açık yük taşımacılığı yöntemi le taşınan, ve mesafe fark etmeksizin bir noktadan diğer bir noktaya aktarılan yüklerdir.

Açık Yük Çeşitleri

Açık yük taşımacılığı hizmetleri ile dökme yükler, inşaat malzemeleri, çelik, saç, rulo saç gibi birçok alanı kapsayan ağır yükler taşınabilmektedir. Üstü açık kasalar sayesinde ağır ve standart dışı taşmalı yüklerin dahi rahatça taşınması sağlanmaktadır. Bunların dışında, makine, motor ve yedek parçalar, fuar stantları ve ekipmanları, ağır ve gabari geniş, usun ve yüksek taşımalar, kabin taşımaları, güverte üstü gibi taşımalar güvenli bir şekilde yapılmakta ve de hizmet verilmektedir.

Donanımlı ve de bakımları tam olan araçlarla bir sorun yaşanmadan en hızlı şekilde taşımacılık hizmeti verilerek yurtdışı ülkelere de ihracat ve ithalat işlemleri yapılmaktadır. Yükün yüklenmesiyle kara ulaşımı ile ya da deniz yolu ile adrese transfer sağlanmaktadır.

Açık Yük Taşıma Şekilleri

Açık yük taşıma hizmetleri denizyolu, karayolu ve demiryolu olmak üzere verilmektedir. Aynı zamanda karma taşımacılık olarak da adlandırılan açık yük taşımacılığı hizmeti verilmektedir.

Denizyolu üzerinden açık yük taşımacılığı en köklü taşıma yöntemidir. Uzun mesafeler ve büyük tonajdaki ürünlerin taşınmasını yük gemileri mümkün kılmaktadır. Deniz hukukunun da gelişmiş olması ve kendine özel kaideleri olması da ne kadar köklü bir taşıma yöntemi olduğunu açıkça göstermektedir.

Ülkemizde denizyolu taşımacılığı da oldukça gelişmiştir. Ancak genel olarak Marmara Bölgesi’ndeki limanlar çok daha fazla kullanılmaktadır. Deniz ticaretinin merkezi haline gelen bu limanlar ile diğer limanların da aktif hale gelerek hizmet vermeye başlaması ülke ekonomisine de fazlasıyla katkıda bulunacaktır.

Karayolu taşımacılığı da genel olarak birbirine yakın ülkeler arasında tercih edilen bir diğer taşıma yöntemidir. Türkiye’de de karayolu taşımacılığı da son derece gelişmiştir. Herhangi bir aktarma yapılmadan teslimatların direkt yapılabilmesi taşımacılıkta bir avantaj olarak görülmektedir. Ürünlerin doğrudan teslim edilmesi bekleme süresini kısaltmaktadır.

Demiryolu taşımacılığı ise yine demiryolu ağları gelişmiş ve birbirine yakın ülkeler arasında büyük tonajlı yüklerin taşınması için tercih edilen açık yük taşıma hizmetleri arasındadır.

Karma taşımacılık ise deniz, kara, hava veya demiryolu taşımalarından en az ikisinin bir arada kullanılmasını sağlayan bir taşıma yöntemidir.

Açık Yük Taşımacılığında Hukuki Sorumluluklar

Açık yük taşıma hizmetleri diğer taşıma hizmetlerinde de olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu’na göre uygulanmaktadır. Taşıyan, malların yüklenmesi, istiflenmesi, taşınması ve boşaltılması gibi tedbirli olmak ve gerekli dikkati göstermekle yükümlü tutulmaktadır. Ancak gerekli tüm dikkati ve özeni göstermiş olmasına rağmen olağanüstü, önüne geçemeyeceği sebeplerden ötürü zararın meydana geldiği ispat edilirse sorumlu tutulmayacağı da belirtilmiştir.

Denizyolu ya da uluslararası taşımacılık kuralları kendine has belirli kaideler içermektedir. Taşıma türü ne olursa olsun taşıma süreleri, araç kapasiteleri farklılık gösterse de taşıma sözleşmelerinin kapsamı her iki tarafı da bağlamaktadır. Ancak doğrudan ve karma taşıma sözleşmeleri ayrı olarak yapılmaktadır.

Taşıyıcının malı belirli bir sürede boşaltma ve teslim etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Kara, deniz, hava veya demiryolu ile taşımacılık yapan firmaların taşıma konusu mallara yönelik, malın sahibine karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Bunu korumak için de herhangi bir durum karşısında malların hasar görmesi halinde taşıyıcının sorumluluğu bir limit dahilinde sigorta edilerek teminat altına alınmaktadır.

Ülkemizde bu tip sigortalar iki şekilde uygulanmaktadır. Biri karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı sözleşmesi ile alakalı hukuki sorumluluk sigortasıdır. Diğeri ise yurtiçi taşıyıcı mali mesuliyet sigortasıdır.

Hem taşıyan hem de taşıtan hukuki sorumluluklarını bilmek durumundadır. Böylece ülke genelinde ve dünya çapında hem sağlıklı hem de dikkatli taşımacılık işlemleri yapılması sağlanmaktadır.

Açık Yük Taşımacılığı Gümrük İşlemleri

Açık yük taşıma hizmetleri alanında farklı tonaj ve ağırlıklarda taşıma hizmetleri gerçekleştiği için belgelerde de çok fazla çeşit olacaktır ve bu belgelerde dikkat ön plandadır. Gümrük işlemleri dikkatle yapılmaktadır ve çalışmalar takip esasına dayalı olarak sürekli haldedir.

Özellikle gümrük alanlarında ve sınırlardaki geçişlerde herhangi bir sıkıntı oluşmaması için resmi evrakların tam bir şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir. Uluslararası belgelerinde içinde bulunduğu ticaret yapılması için ilgili izin evrakların muhakkak yer alması gerekmektedir. Evraklar, ülkelerin düzenli ve de etik bir şekilde ticaret yapabilmesi için getirilmiş mecburi işlemlerdir. Bu sayede belirli bir düzen ve etik içerisinde taşımacılık veya nakliye işlemleri sürdürülmektedir.

Bu sebeple şirketlerin resmi evraklarını eksiksiz bir şekilde düzenleyecek, gümrükleme ya da sınır geçişlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilecek firmalar ile çalışılması ve buna özen gösterilmesi tavsiye edilmektedir. Resmi evrakların tam olmaması risk almaya neden olacağı için böyle bir durumda her iki tarafı da etkileyecek para cezalarıyla karşılaşılmasına neden olmaktadır.Açık yük taşıma hizmetleri işlemlerinde de bu evrakların tam olması düzenli ve etik bir şekilde ticaret yapılabilmesi için uygulanmaktadır.

Uluslararası Açık Yük Taşımacılığı

Uluslararası açık yük taşıma hizmetleri dünya pazarında Ortadoğu, Avrupa ve Amerika gibi önemli birçok limana ulaşım sağlanmasıyla en iyi şekilde ulaşım ve nakliye imkanı sunmaktadır. Zarar görmeden transferi sağlanan ürünlerin teslim edilmesiyle müşteri memnuniyeti hizmeti de sunulmaktadır.

Açık yük taşıma hizmeti, yüklerde en iyi güvenlik koşullarını ve kontrolleri elde tutularak verilmektedir. Tüm boyut ve ağırlıktaki açık yükler, yüklerin özelliklerine göre uygun gemiler ile çok daha fazla ülkeye, coğrafyalara taşınması sağlanmaktadır.

Dünya çapında limandan limana ya da kapıdan kapıya olmak üzere taşıma hizmeti verilmektedir. Yüklerin özelliklerine göre standart taşımaların yanı sıra özel ekipmanlarla da deniz, kara ve demiryolu taşımaları için açık yük taşıma hizmetleri bulunmaktadır. Bu hizmetlerin kapsamında diğer yük taşımalarında da olduğu gibi malların depolarda bekleme, yükleme ve boşaltma işlemlerinde de oluşabilecek hasar ve zararlara karşı önlem alınmaktadır. Yurtiçi ya da yurtdışı fark etmeksizin tam güvence sağlanmaktadır.

Farklı yük ve ölçülere sahip her türlü taşınacak eşyanın ya da ürünlerin, taşıma işleminde doğru bir yöntemler ile transfer yapılabilmesi için özel araçların tercih edilmesi gerekmektedir. Geniş, uzun ya da yüksek, ağır ve hantal yükler için kullanılan bu araçlar ile taşıma esnasında güvenlik de sağlanmaktadır. Türkiye’nin birçok yerinde bu hizmetler verilmektedir.

Dökme yükler, ağır yükler ya da inşaat malzemeleri gibi birçok alanı kapsayan bu açık yük taşımacılığı hizmeti esnasında bazı araçların kasalarının üstü açık kalmaktadır. Böylece kaba olan yüklerin daha kolay bir şekilde taşınabilmesi sağlanır. Yük çeşidine göre özel taşıma ekipmanları sağlanmaktadır. Aynı zamanda lashing yapılması gibi hizmetler de sunulmaktadır. Karayolu dışında, denizyolu taşıma işlemlerine yönelik organizasyonlar da yapılmaktadır.

Deneyim ve tecrübe gerektiren açık yük taşıma hizmetleri dünyanın her bir bölgesine yapılmaktadır. Verilen nakliye hizmetleri, müşteri memnuniyetine önem verilmesi ve hizmet kalitesi anlayışı çerçevesinde öngörülü bir şekilde davranılıp gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

Açık Yük Taşımacılığın Avantajları

Açık yük taşıma firmaları taşıma sektörü içinde önemli bir yeri olan açık taşıma işlemlerini yapan firmalara verilen genel bir isimdir. Açık yük taşımacılığı kavramı ise oldukça büyük bir alana yayılmış çok sayıda mal, mamul, ürün yani özetle çok farklı yükün taşındığı bir taşıma endüstrisi koludur. Açık yük taşımacılığı bir başka taşıma türü olan ve sıklıkla bütün dünya genelinde kullanılan konteyner taşımacılığı yöntemi ile taşınması uygun olmayan ya da taşınamayan her türlü yükün taşımasının, yapıldığı zorlu ve dikkat gerektiren bir taşıma faaliyetidir.

Açık yük taşımacılığı yapan kişi ve işletmelerin dikkat etmesi gereken çok fazla nokta bulunmaktadır. Bu noktalar taşınan yükün ne olduğuna bağlı olarak da artıp eksilebilmektedir. Fakat genel anlamda her aşaması son derece dikkat gerektiren bunun yanında bilgi birikimi ve teknik yeterlilikte isteyen bir taşıma işidir. Yine açık taşıma işleri kapsamına giren her türlü taşıma faaliyeti sırasında yasal mevzuatında çok iyi bir şekilde bilinmesi kanunlara uygun çalışabilmek için çok önemlidir. Açık yük taşıma firmaları ve açık yük taşımacılığının sunduğu bazı avantajlar da bulunmaktadır, bunları şu şekilde maddeler halinde listelemek mümkündür.

 • Yüklemesi sıradan konteynerlere mümkün olmayan ürünlerin taşınması için uygundur. Örnek olarak sıvı ürünler gösterilebilir, yine tahıl ürünleri de bu kapsam da değerlendirilebilir.
 • Farklı yapılarda ki birçok küçük ürün taşınabilir.
 • Oldukça hızlı yükleme ve boşaltma olanakları vardır.
 • Diğer taşıma yollarıyla taşınamayan bütün büyük yükler bu yolla taşınabilir.

Açık Yük Taşımacılığı Ve Fiyatları

Açık yük taşıma firmaları taşıma ücretleri ve diğer ödemeleri belirlerlerken farklı unsurları ve noktaları da hesaplamak durumundadırlar. Bu taşıma faaliyetinin fiyatlandırmasında farklı birçok unsurun dinamik yani direk olarak etkisi söz konusudur. O yüzden fiyatlandırma aşaması özellikle, taşınan yüke, taşıma yoluna, taşıma aracına, taşıma mesafesine, taşıma mevsimine göre temel değişkenlere göre belirlenir.

Bunun yanında her taşıma işinde olduğu gibi bir taşıma y ada navlun sözleşmesi ile de bütün bu unsurlar yazılı hale getirilip imza altına alınır. Böylece her tarafın hakları da ortaya çıkarılıp, garanti altına alınmış olur. Açık yük taşıma firmaları farklı türlerde yükler için farklı ve çeşitli fiyat politikaları da uygulayabilmektedirler.

Bize buradan ulaşabilirsiniz.

Adresimize buradan ulaşabilirsiniz.