Her türlü açık yük taşıma hizmetleri

Açık yük taşıma hizmetleri, taşıma işleminde her yük farklı tonajlara ve ölçülere sahip olduğundan sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yüklere yönelik özel araçlar belirlenerek yapılmaktadır. Özellikle de konteyner gibi ağır yükler için tasarlanan bu araçlar ile taşıma güvenliği de rahat bir şekilde sağlanmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında açık yük taşımacılığı hizmeti verilmektedir.

Açık Yük Çeşitleri

Açık yük taşımacılığı hizmetleri ile dökme yükler, inşaat malzemeleri, çelik, saç, rulo saç gibi birçok alanı kapsayan ağır yükler taşınabilmektedir. Üstü açık kasalar sayesinde ağır ve standart dışı taşmalı yüklerin dahi rahatça taşınması sağlanmaktadır. Bunların dışında, makine, motor ve yedek parçalar, fuar stantları ve ekipmanları, ağır ve gabari geniş, usun ve yüksek taşımalar, kabin taşımaları, güverte üstü gibi taşımalar güvenli bir şekilde yapılmakta ve de hizmet verilmektedir.

Donanımlı ve de bakımları tam olan araçlarla bir sorun yaşanmadan en hızlı şekilde taşımacılık hizmeti verilerek yurtdışı ülkelere de ihracat ve ithalat işlemleri yapılmaktadır. Yükün yüklenmesiyle kara ulaşımı ile ya da deniz yolu ile adrese transfer sağlanmaktadır.

Açık Yük Taşıma Şekilleri

Açık yük taşıma hizmetleri denizyolu, karayolu ve demiryolu olmak üzere verilmektedir. Aynı zamanda karma taşımacılık olarak da adlandırılan açık yük taşımacılığı hizmeti verilmektedir.

Denizyolu üzerinden açık yük taşımacılığı en köklü taşıma yöntemidir. Uzun mesafeler ve büyük tonajdaki ürünlerin taşınmasını yük gemileri mümkün kılmaktadır. Deniz hukukunun da gelişmiş olması ve kendine özel kaideleri olması da ne kadar köklü bir taşıma yöntemi olduğunu açıkça göstermektedir.

Ülkemizde denizyolu taşımacılığı da oldukça gelişmiştir. Ancak genel olarak Marmara Bölgesi’ndeki limanlar çok daha fazla kullanılmaktadır. Deniz ticaretinin merkezi haline gelen bu limanlar ile diğer limanların da aktif hale gelerek hizmet vermeye başlaması ülke ekonomisine de fazlasıyla katkıda bulunacaktır.

Karayolu taşımacılığı da genel olarak birbirine yakın ülkeler arasında tercih edilen bir diğer taşıma yöntemidir. Türkiye’de de karayolu taşımacılığı da son derece gelişmiştir. Herhangi bir aktarma yapılmadan teslimatların direkt yapılabilmesi taşımacılıkta bir avantaj olarak görülmektedir. Ürünlerin doğrudan teslim edilmesi bekleme süresini kısaltmaktadır.

Demiryolu taşımacılığı ise yine demiryolu ağları gelişmiş ve birbirine yakın ülkeler arasında büyük tonajlı yüklerin taşınması için tercih edilen açık yük taşıma hizmetleri arasındadır.

Karma taşımacılık ise deniz, kara, hava veya demiryolu taşımalarından en az ikisinin bir arada kullanılmasını sağlayan bir taşıma yöntemidir.

Açık Yük Taşımacılığında Hukuki Sorumluluklar

Açık yük taşıma hizmetleri diğer taşıma hizmetlerinde de olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu’na göre uygulanmaktadır. Taşıyan, malların yüklenmesi, istiflenmesi, taşınması ve boşaltılması gibi tedbirli olmak ve gerekli dikkati göstermekle yükümlü tutulmaktadır. Ancak gerekli tüm dikkati ve özeni göstermiş olmasına rağmen olağanüstü, önüne geçemeyeceği sebeplerden ötürü zararın meydana geldiği ispat edilirse sorumlu tutulmayacağı da belirtilmiştir.

Denizyolu ya da uluslararası taşımacılık kuralları kendine has belirli kaideler içermektedir. Taşıma türü ne olursa olsun taşıma süreleri, araç kapasiteleri farklılık gösterse de taşıma sözleşmelerinin kapsamı her iki tarafı da bağlamaktadır. Ancak doğrudan ve karma taşıma sözleşmeleri ayrı olarak yapılmaktadır.

Taşıyıcının malı belirli bir sürede boşaltma ve teslim etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Kara, deniz, hava veya demiryolu ile taşımacılık yapan firmaların taşıma konusu mallara yönelik, malın sahibine karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Bunu korumak için de herhangi bir durum karşısında malların hasar görmesi halinde taşıyıcının sorumluluğu bir limit dahilinde sigorta edilerek teminat altına alınmaktadır.

Ülkemizde bu tip sigortalar iki şekilde uygulanmaktadır. Biri karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı sözleşmesi ile alakalı hukuki sorumluluk sigortasıdır. Diğeri ise yurtiçi taşıyıcı mali mesuliyet sigortasıdır.

Hem taşıyan hem de taşıtan hukuki sorumluluklarını bilmek durumundadır. Böylece ülke genelinde ve dünya çapında hem sağlıklı hem de dikkatli taşımacılık işlemleri yapılması sağlanmaktadır.

Açık Yük Taşımacılığı Gümrük İşlemleri

Açık yük taşıma hizmetleri alanında farklı tonaj ve ağırlıklarda taşıma hizmetleri gerçekleştiği için belgelerde de çok fazla çeşit olacaktır ve bu belgelerde dikkat ön plandadır. Gümrük işlemleri dikkatle yapılmaktadır ve çalışmalar takip esasına dayalı olarak sürekli haldedir.

Özellikle gümrük alanlarında ve sınırlardaki geçişlerde herhangi bir sıkıntı oluşmaması için resmi evrakların tam bir şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir. Uluslararası belgelerinde içinde bulunduğu ticaret yapılması için ilgili izin evrakların muhakkak yer alması gerekmektedir. Evraklar, ülkelerin düzenli ve de etik bir şekilde ticaret yapabilmesi için getirilmiş mecburi işlemlerdir. Bu sayede belirli bir düzen ve etik içerisinde taşımacılık veya nakliye işlemleri sürdürülmektedir.

Bu sebeple şirketlerin resmi evraklarını eksiksiz bir şekilde düzenleyecek, gümrükleme ya da sınır geçişlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilecek firmalar ile çalışılması ve buna özen gösterilmesi tavsiye edilmektedir. Resmi evrakların tam olmaması risk almaya neden olacağı için böyle bir durumda her iki tarafı da etkileyecek para cezalarıyla karşılaşılmasına neden olmaktadır.Açık yük taşıma hizmetleri işlemlerinde de bu evrakların tam olması düzenli ve etik bir şekilde ticaret yapılabilmesi için uygulanmaktadır.

Uluslararası Açık Yük Taşımacılığı

Uluslararası açık yük taşıma hizmetleri dünya pazarında Ortadoğu, Avrupa ve Amerika gibi önemli birçok limana ulaşım sağlanmasıyla en iyi şekilde ulaşım ve nakliye imkanı sunmaktadır. Zarar görmeden transferi sağlanan ürünlerin teslim edilmesiyle müşteri memnuniyeti hizmeti de sunulmaktadır.

Açık yük taşıma hizmeti, yüklerde en iyi güvenlik koşullarını ve kontrolleri elde tutularak verilmektedir. Tüm boyut ve ağırlıktaki açık yükler, yüklerin özelliklerine göre uygun gemiler ile çok daha fazla ülkeye, coğrafyalara taşınması sağlanmaktadır.

Dünya çapında limandan limana ya da kapıdan kapıya olmak üzere taşıma hizmeti verilmektedir. Yüklerin özelliklerine göre standart taşımaların yanı sıra özel ekipmanlarla da deniz, kara ve demiryolu taşımaları için açık yük taşıma hizmetleri bulunmaktadır. Bu hizmetlerin kapsamında diğer yük taşımalarında da olduğu gibi malların depolarda bekleme, yükleme ve boşaltma işlemlerinde de oluşabilecek hasar ve zararlara karşı önlem alınmaktadır. Yurtiçi ya da yurtdışı fark etmeksizin tam güvence sağlanmaktadır.

Farklı yük ve ölçülere sahip her türlü taşınacak eşyanın ya da ürünlerin, taşıma işleminde doğru bir yöntemler ile transfer yapılabilmesi için özel araçların tercih edilmesi gerekmektedir. Geniş, uzun ya da yüksek, ağır ve hantal yükler için kullanılan bu araçlar ile taşıma esnasında güvenlik de sağlanmaktadır. Türkiye’nin birçok yerinde bu hizmetler verilmektedir.

Dökme yükler, ağır yükler ya da inşaat malzemeleri gibi birçok alanı kapsayan bu açık yük taşımacılığı hizmeti esnasında bazı araçların kasalarının üstü açık kalmaktadır. Böylece kaba olan yüklerin daha kolay bir şekilde taşınabilmesi sağlanır. Yük çeşidine göre özel taşıma ekipmanları sağlanmaktadır. Aynı zamanda lashing yapılması gibi hizmetler de sunulmaktadır. Karayolu dışında, denizyolu taşıma işlemlerine yönelik organizasyonlar da yapılmaktadır.

Deneyim ve tecrübe gerektiren açık yük taşıma hizmetleri dünyanın her bir bölgesine yapılmaktadır. Verilen nakliye hizmetleri, müşteri memnuniyetine önem verilmesi ve hizmet kalitesi anlayışı çerçevesinde öngörülü bir şekilde davranılıp gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

 

Buradan iletişim bilgilerimize ulaşabilirsiniz.