Ağır yük taşıma hizmeti sunuyoruz.

Ağır yük taşımacılığı yapan firmalar hemen her ölçekte, ebatta ve büyüklükteki yükleri, o yüklere uygun taşıma ve çekme araçlarıyla taşıyan firmalardır. Ağır yük taşımacılığı, taşımacılık sektörü içinde en ağır ve en fazla dikkati gerektiren bir iş kolu olarak öne çıkmaktadır. Taşınan yüklerin çok büyük olmasının yanı sıra maddi olarak da çok değerli olmaları yüzünden bu taşımacılık işini yapan kişi ve firmaların son derece profesyonel bir şekilde ve uygun ekipmanla çalışmaları gerekmektedir. Aksi durumlarda ise hiç istenmeyen, maddi kayıplar yaşanabilir.

Ağır yük taşımacılığı ve nakliyesi işleri özellikle büyük şehirlerde çok daha fazla yapılan bir iş türüdür. Taşımaya konu olacak yükler ise son derece farklı veçeşitli olabilmektedir, yani tek bir yük çeşidinden bahsetmek imkânsızdır. Bu durumda her yük için ayrı ve farklı bir taşıma aracını aynı zamanda da taşıma planını zorunlu kılmaktadır. Ağır yük taşımacılığı yapan firmalar bu açılardan değerlendirildiği zaman ticaret ve hizmet sektörleri içinde bir lokomotif olma özelliği göstermektedirler.

Taşınan ağır yükler genel olarak sanayi, tarım, enerji, inşaat başta olmak üzere son derece önemli sektörlerin ürünleri olduğu için ağır yük taşımacılığı işleri işlerin ve üretimlerin devam edebilmesi noktasında da önemli ve etkin bir konumda bulunmaktadır. Bu duruda bu taşımacılık işinin yapılması sırasında alınması gereken tedbirlerin önemi bir kat daha arttırmaktadır.

Ağır Yük Taşımacılığı Yükleri

Ağır yük taşımacılığı yapan firmalar ve işletmelerin ana iş kolları standarttın çok üstünde olan yüklerin sağlıklı, hızlı ve güvenli olarak taşınmasını kapsamaktadır. Bu iş tanımı bütün ağır nakliyat firmaları için geçerli bir tanım olma özelliği taşımaktadır. Ağır yük taşımacılığı kapsamına giren yükler ise son derece farklı ve sayıca da oldukça fazladır.

Tek bir yük ya da üründen bahsedilemez, birçok başka iş ve hizmet koluna ait onlarca farklı yük zaman zaman bir noktadan diğer bir noktaya ağır yük taşıma işleri ile taşınır. İşte bu ve benzer sebeplerden dolayı ağır yük taşımacılığı işi zaman zaman kendi içinde de uzmanlık dallarına göre ayrılabilir. Bazı firmalar bir ya da iki ürün üzerine odaklanırken bazı büyük firmalar ise her türlü ağır yük taşımacılığını yapmaktadırlar. Bu nokta da önemli olan husus firmanın büyüklüğü ve yeterliliklere sahip olup olmama durumudur. Enel anlam da ise ağır yük taşımacılığı yapan firmalar ve kişilerin taşıdıkları yük çeşitleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Trafo ve türbin
 • Büyük tarım makinaları
 • Büyük iş makinaları
 • Konteyner ve şantiye ekipmanları
 • Tekne ve yat
 • Tank, obüs ve benzeri askeri malzemeler
 • Gemi motorları
 • Gemi parçaları
 • Enerji santrali
 • Beton santrali
 • Taş kırma ve eleme makinaları

Ve benzeri yükler ağır yük taşıma işinin hizmet verdiği yükler olarak sırlanabilirler.

 

Ağır Yük Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ağır yük taşımacılığı yapan firmalar, bu firmalarda çalışan personel ve yüklerini taşıtmak isteyen kişi ya da kuruluşların ayrı ayrı ve beraber paylaştıkları sorumluluk ve görevleri bulunmaktadır. Bu zaten zorlu ve riskli olan taşıma işlerinin, zamanında ve sorunsuz olarak yapılabilmesi için çok önemli bir noktayı meydana getirir. Öncelikli olarak ağır yük taşımacılığı yapmak için sahip olunması gereken araç ve ekipman konusu gelmektedir.

Klasik taşımacılık yapılan kamyon ya da tır benzeri araçlarla genel anlamda yapılamayan bu nakliye çeşidi için özel olarak yapılmış römork ve çekiciler gerekmektedir. Büyük boyutlarda ve oldukça ağır olan yüklerin bir noktadan başka bir noktaya sevk edilmesi işi olan bu taşıma yönteminde ihtiyaç duyulan taşıma araçları olmadan bu nakliye işlerinin yapılması mümkün değildir. O yüzden dikkat edilmesi gereken ilk nokta taşıma ve sevk araçlarının bir bütün olarak bulunması durumudur. Bunun yanın da ağır yük taşımacılığı yapan firmalar özellikle teknik konularda uzman personeller de çalıştırmak durumundadırlar.

Bunun en önemli nedeni taşınan yüklerin zaman zaman sökülmesi gerekliliğidir. Bu durumda işin uzmanı olmayan kişiler sökme ve daha sonra geri kurma işlerini yapamazlar. Uzman tekniker, mühendis gibi konuya hâkim personeller bu noktada işin yürümesi için devreye girerler. Bir diğer önemli nokta ise taşıma işinin yapılacağı karayolu ve aracı kullanan şoförle ilgili konulardır. Hem karayolu iyi bir şekilde seçilmelidir, hem de taşıma aracı deneyimli şoförlere emanet edilmelidir.

Ağır Yük Taşımacılığı Fiyatları

Ağır yük taşımacılığı yapan firmalar genel anlamda bazı değişken ve beraberinde ki standart ölçülere göre fiyat belirlerler. Lakin genel anlamda taşımacılık fiyatlarına etki eden bazı faktörler de bulunmaktadır. Bu faktörler özelinde ağır yük taşımacılığı fiyatlarına da etki ederler. Yani birçok değişkenin dinamik etkilerinin olabildiği bir fiyatlandırma söz konusudur. Ayrıca taşıma işleri bir taşıma sözleşmesi ile yapıldığı için fiyat ve ödemeye ilişkin her türlü ayrıntı da bu navlun sözleşmesinde yer almak zorundadır. Bu sayede karşı taraflar arasında yaşanabilecek sorunlar ve yanlış anlaşılmalarda ortadan kaldırılmış olur. Bu noktada taşıma sözleşmeleri son derece önemlidir. Sadece fiyatları değil taşımacılık işine ait her türlü bilgiyi de içerdiği için bir bütün olarak işi ve nasıl yapılacağını temsil eden belgelerdir.

Herhangi klasik bir sözleşme ise, aşınacak yük bilgilerini, taşıma yapılacak zamanı, taşıma ücretini, ücretin hangi koşullarda ödeneceği gibi bilgilerle beraber duruma göre o işe özel farklı bilgileri de kapsamaktadır. Yine standart anlamada ağır yük taşımacılığı yapan firmalar bütün bu hususlar ışığı altında işleri alırlar ve yerine getirirler. Yine fiyat politikaları da bu belirleyici etkenlere göre belirlenip şekillenir, ortaya da o işe ait fiyat çıkmış olur.

Ağır Yük Taşımacılığında Standart Özellikler

Ağır yük taşımacılığı yapan firmalar çok sayıda farklı yükü bir noktadan başka bir noktaya taşımaktadırlar. Ana faaliyet alanı ağır yük taşımacılığı olduğu için bu taşınan yükler standart ölçülerden çok daha büyük ve ağır olmaktadırlar. Taşınan yükler bilinen normal yük taşıma araçları ile de taşınamazlar o yüzden ağır yük taşıma işlerinde o işler için özel olarak imal edilmiş taşıma aparatları yani taşıma ve nakliye araçları kullanılır. Lowbed römorklar buna örnek olarak gösterilebilir.

Yine taşınan yükler karayolu, demir yolu ya da deniz yolu ile de taşınabilir. Burada bu taşıma yöntemini belirleyen farklı hususlar bulunmaktadır. Yasal olarak karayolunda taşınabilecek ağırlık miktarları belirli bir limitle sınırlandırıldığı için, bu sınırın üstünde ki yükler deniz yoluyla taşınır.

Genel anlam da denizyolu ile yapılan ağır yük taşımacılığında kullanılan taşıma gemileri de aynı karayolunda olduğu gibi ağır yükler için özel olarak imal edilmiş araçlar olmaktadırlar. Ağır yük taşımacılığı yapan firmalar bu bu standart özelliklerin tümünü aynı anda karşılamak durumundadırlar. Yani bir bütün olarak hem gerekli bütün araçlara sahip olurlarken bununla beraber yetkin personele de sahiptirler. Elbette ilgili mevzuat ve yasalara da tam uygunluk için bu konulara da hâkim olmaları gerekmektedir. Bu sayede taşıma işleri bir düzen ve nizamiçinde yapılabilir.

Bize buradan ulaşabilirsiniz.