ambarlı limanı

Ambarlı Limanı havadan görünümü

Ambarlı limanı nedir , Ambarlı limanı özellikleri ,Ambarlı limanının Türkiye’ye katkıları gibi kelimeler çok araştırılmaktadır. Bizde, Ambarlı limanı nakliye firması olarak aklınızda kalan soru işaretlerini net bir şekilde size derledik;

Liman Nedir

Liman, Ülkelerin önemli bir gelir kaynağı ve ekonomilerini küresel boyutta etkileyen denizlerarası ticaret yapılmasını sağlayan gemilerin yük alıp verdiği, yolcu indirip bindirdiği, çeşitli tesisleri bulunan doğal ya da yapay bir sığınaktır.

Limanlarımızın Farklı Coğrafik Özellikleri

Ülkemiz üç taraftan denizlerle kaplı olduğu için birçok yapay ve doğal limanlarımız vardır. Bu limanların farklı bölgelerde bulunmaları kapasite alanlarını etkiliyor. Limanların ulaşımı, hinterlandı etkileyen en önemli unsurların başında gelmektedir. Bunu teknik olarak açıklayacak olursak; doğudan batıya gittikçe yükseltinin azalması limanların kapasitesini belirleyen unsur olmuştur. Örnek verecek olursak;

Limanın arkası dağlar gibi doğal engeller ile kısıtlanmış, ulaşım zor ve sanayi faaliyetleri az olan liman alanları için dar hinterlanda sahip denilir. Karadeniz bölgesinin orta kesiminde yer alan Samsun ve Akdeniz Bölgesinde yer alan Mersin gibi iller yukarıda bahsedilen olumsuz koşullardan farklı olarak hinterlandı geniş limanlara sahiptir. Çünkü bu alanlarda dağ sıralarının yükseltileri azalmakta ve iç bölge ile ulaşım daha rahat olmaktadır.

 

Tüm Yönleriyle Ambarlı Limanı

Türkiyenin en büyük limanlarından biri olan Türkiye ile bağlı kalmayıp Dünya üzerinde de önemli bir yere sahip olan Ambarlı limanı ticaret hacmi bakımından önem arz etmektedir. Bizim nakliye kısmıyla ilgilendiğimiz Ambarlı Limanı günümüzde konteyner taşımacılığı,ağır nakliyat ve birçok hizmet için çok önemli bir konumdadır. İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı semtinde bulunmaktadır ve içerisinde Kumport,Marport gibi büyük nakliye şirketlerininde bulunduğu büyük bir limandır.Ambarlı Bir konteyner limanıdır.

 

 Ambarlı Limanı Tarihçesi

1980’li yılların başında İstanbul’un Zeytinburnu sahiline yerleştirilmiş olan S.S. İstanbul Batı Yakası Kumcuları Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (günümüz unvanı ile Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik San. ve Tic. A.Ş.) dönemin Büyükşehir Belediyesi’nin “hızlı kentleşme ve kent içinde görüntü bozukluğu” yaklaşımı içinde bu ve benzeri tesisleri şehir dışında konuşlandırılması kararı ile Kumcular Kooperatif 1989 yılında Ambarlı – Yakuplu bölgesine taşınmıştır. Bölgede ilk olarak Kumcular Barınağı olarak 1989 yılında onaylanan İmar Planı ile Ambarlı Limanı’nın ilk adımları atılmıştır. 1994 yılında ise hizmete başlamıştır.

Ülkemiz ekonomisininde liberalleşmesi ile artan ticaret hacmi dolayısıyla yükselen talep Ambarlı limanının büyümesini gerektirmiş ve 2 Eylül 1998 yılında yapılan planlama ile Ambarlı Limanı daha büyük gemilere hizmet vermek üzere yeni imar planı yeniden gözden geçirilmiştir.

 

Katkıları Bakımından Ambarlı Limanı

Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olan Ambarlı Limanı , 2017 yılında %125 büyüme gerçekleştirdi. Bu rakamlarla Kumport, Marmara Bölgesi’nin en fazla dolu lokal konteyner elleçleyen limanı oldu. Geniş hinterlandı olması sayesinde her sene yüksek derecede büyüyen Ambarlı, diğer limanlar arasında ülkemiz ekonomisine en çok katkıda bulunan ilk 3 liman arasına girmeyi başardı.

 

Ambarlı Limanı Neden Bu kadar Önemli

Ambarlı limanı İstanbul ve Marmara hinterlandına sahip aynı zamanda karadeniz ülke ve limanlarına giden yükler içinde aktarma limanı olarak kullanılmakta ve İstanbul’un ilk özel limanı olma unvanına sahip olan Ambarlı limanının en önemli özelliklerinden biri ise Türkiye’de 300 metreden uzun gemileri ağırlama potansiyeli olan birkaç limandan birisi olmasıdır. Ambarlı limanının bu denli şanslı bir bölgede yer alması hinterlandının çok geniş olmasına neden olmakla birlikte Ülkemiz ekonomisi için de önemli bir konuma gelmiştir.

 

Ambarlı Limanı Kimin?

Ambarlı bölgesinin en hareketli limanı olan Kumcular Limanı’nı 20 civarında uluslararası firma istiyordu. Limanın talipleri arasında Dünyanın en büyük iç liman işletmecilerinden olan Alman Duisport gibi talipler de yer alıyordu. Limanın ortaklarından kumcular, Kumport yabancıların olmasın diye çaba gösterdiler.

Türkiye’nin büyük özel liman işletmelerinden biri olan Ambarlı Limanı, Finansbank’ın eski sahibi olan Hüsnü Özyeğin ve uzun zamandan beri Kumport Limanının peşinden koşan Turkon Holding ortaklığıyla 100 milyon dolara pazarlık usulüyle devralındı.

 

Limanın Ticarete Etkisi/Katkısı

Ticaretin ortaya çıkış nedeni, insanın ihtiyaçlarını karşılama arzusudur. Üretimin ve kaynakların kısıtlı olmasından dolayı insan, kendinde olmayan mal veya hizmeti bir başkasından sağlamak istemiş, bunun için de kendinde bulunan mallar ile değiş tokuş yapmaya başlamıştır. Daha sonra iş bölümünün gelişmesi ve ticari malların çeşitlerinin artması ile, ortak bir değişim aracına ihtiyaç duyulmaya başlamıştır. Böylelikle ekmek, altın, fasulye, inci gibi mallar, para gibi bir değişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Paranın keşfi, ticaretin kolaylaşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Taşımacılığın ve iletişimin de gelişmesi ile birlikte ticaret bugünkü halini almıştır. Bu gelişim sırasında da içinde bulunduğumuz ekonomik sistem gelişmiş, ticareti düzenleyici kanunlar yapılmıştır. 18.yüzyılda İngiltere’de başlayan sanayi devrimi ile üretimin artması dünya üzerinde ticaretin gelişmesini harekete geçiren en önemli olaydır. Ülkede olmayan veya Ülkede çok fazla çıkarılamayan ürünler deniz yoluyla başka ülkelerden ithal edilmeye başlanmıştır.

Yakın tarihe yaklaşırken teknolojinin gelişmesiyle birlikte ülkelerin birbiriyle olan alışverişlerinin artması, gemilerin taşıma kapasitesinin çok yüksek ve harcadığı yakıtın uygun olmasıyla birlikte liman önemli bir ticaret kapısı olmuştur. Bir ülkenin ekonomisinin büyük bir kısmı denizyolu taşımacılığı ile yapılması limanların uluslararası ticaretteki önemini arttırmıştır. Yeni ticaret kolları ve yeni pazarlar oluşturan limanlar, Ülkenin dünyaya açılan kapısı olarak tanımlanmıştır. Limanlara giriş yapan gemilerin sayısı ve hacim büyüklükleri hem bölgesel ekonomiye hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

 

Nakliyat/Taşımacılık Tarihi

İnsanoğlunun dünya serüvenine başladığı zamandan bu yana, taşımacılık günlük hayatımızda mevcuttur. Yük hayvanı olarak yaratılan atlar, develer ve eşekler, asırlarca insanoğluna hizmet etmiştir. Ticarette ve taşımacılıkta, at arabaları, en çok kullanılan nakil araçları olmuştur. Çöl sıcaklarına dayanıklı yaratılan develer ise, o zamanın kamyonları durumundaymış.

Daha sonra sanayi devrimiyle, hayat hızlanmaya başlamış ve insanlar gitgide çoğalmaya başlamıştır. Buna paralel olarak, yük taşımacılığı zorlaşmaya başlamış. Birden çok atın çektiği arabalarla nakliyat yapılmaya başlanmıştır. Hayvanlarla yapılan nakliyatın revaçta olduğu eski zamanlarda, Hayvanların cinsleri önemli bir hale gelmiştir. Bugün nasıl araba markalarına göre kalite belirleniyorsa, o gün içinde, yük taşıma kapasitesine göre hayvanlar değerleniyordu.

 

Otomobil Ve Kamyonun İcadından Sonra Nakliyat

1789 yılında Fransız mühendis topçu yüzbaşısı Fardler Nicholas Joseph Cugnot, kendi başına hareket eden bir araç üretti. Ancak içten yanmalı motorla çalışan ilk aracı, Alman mühendis Karlz Benz, 1885 yılında üretti. İlk kamyon türü taşımacılığı 1870 yılında Jon Yule tarafından üretilmiştir. 60 sterline 400 işçiyle taşıyacağı yükü, 10 sterline mal ettiği gemiden bozma, buharlı motorla çalışan kamyonla yapmıştır.

Böylece kamyonların, piyasadaki rolü ortaya çıkmıştır. Bu icatla  nakliyat tarihi büyük bir adım atmıştır. Kamyonların büyük yükleri, kısa zamanda taşıması keşfedildikten sonra, büyük firmalar harekete geçerek, kamyonları geliştirmeye başlamışlardır. Böylece nakliyat sektörü büyük bir hız kazanarak, günümüze gelmiştir.

 

Liman ve Nakliyat Arasındaki İlişki

Limanlara, gemilere yüklenmesi için gelen yüklerin limana getirilmesini sağlayan ve gemiler aracılığıyla limana gelen yüklerin ise ülke çapında dağıtılmasını sağlayan sektörde nakliyat sektörüdür.

Bizim de içerisinde bulunduğumuz bu sektörde Kal Nakliyat olarak amacımız teknolojiyi en üst seviyede kullanarak yeni tırlarımızla gerek ağır yükleri, gerekse de kapalı kasa taşınacak yükleri elimizden gelenin en iyisini yaparak nakliye işlemlerini gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.