İstanbul Ağır Yük Taşımacılığı

İstanbul ağır nakliyat yük taşımacılığı bakımından birbirinden bağımsız çok sayıda taşıma ve nakliyat firmasının yer aldığı bir şehir olma konumundadır. Bu özelliğinin en önemli nedeni kalabalık nüfusu, gelişmiş sanayisi ve aynı zamanda limanları ve mevcut limanlara yakınlığıdır.

Ağır yük taşımacılığı genel anlamda yük taşımacılığı sektörü içinde kendine has özellikleri olan ve oldukça kompleks bir yapıya sahiptir. Ağır yük taşımacılığı ağırlık ve ebat olarak normal ölçülerin çok üzerinde olan ml, malzeme ve makine gibi unsurların bir yerden bir başka yere taşınması işidir. Bu taşıma işi taşınan yüklerin oldukça ağır ve çoğu zaman da değerli olması nedeniyle oldukça zorlayıcı ve bir o kadarda risklerle doludur.

Bunun için ağır yük taşıma işleri için öncelikle teknik ve araç donanımı ve elbette yetkinlik gerekmektedir. İstanbul ağır yük taşımacılığı da aynı şekilde aynı durumlara dâhildir. Bir şehirden bir başka şehre ya da bir ülkeden başka bir ülkeye yapılabilen ağır yük taşıma işlerinde taşınan yükler arasında devasa iş makinaları ya da büyük ölçekli mallarda girmektedir. Ağır yük taşıma bu kapsamlardan değerlendirildi zaman da kesinlikle uzmanlık gerektiren bir iş faaliyetidir.

Ağır Yük Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İstanbul ağır yük taşımacılığı kapsamında büyük ve kayda değer bir merkez olarak da görülebilir. Türkiye’nin en kalabalık ve en gelişmiş şehri olan İstanbul aynı zaman da Asya ve Avrupa kıtalarını da birbirine bağlayan bir köprü görevi görmektedir. Özellikle yurt dışı taşımacılık faaliyetlerinin önemli ölçüde bir merkezi olması da bu gibi özelliklerinin bir sonucudur.

Ağır yük taşımacılığı bir bütün olarak ele alındığı zaman ortaya oldukça planlı olunması gereken bir iş olduğu durumu çıkmaktadır. Taşımacılık faaliyetlerinde mevcut olan zorluklara ek olarak taşınan mal ve cihazların ağır olması, büyüklükleri, gibi unsurları ağır yük taşıma işini daha da zor bir iş haline getirmektedir. Bu yüzden özellikle taşıma işini yapan firmaların ve personellerin oldukça dikkatli ve profesyonel olarak çalışmaları önem arzetmektedir. Aksi durumlarda telafileri oldukça zor olabilecek maddi ve manevi zararlarla karşılaşmak olası bir sonuç olabilir. Yine ağır yük taşımacılığında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise taşınacak mal ya da yükün ne olduğu ile ilgilidir.

Eğer mekanik ya da elektronik bir ürün taşınıyorsa herhangi bir zarar görmemesi için ilave ek önlemler alınması gerekmektedir. Yine asla atlanmaması gereken bir diğer nokta ise taşımanın yapılacağı güzergâhın taşınan yüke uygunluğudur. Yani taşıma esnasında diğer araçların ve doğal olarak trafiğin tehlikeye sokulmaması çok önemlidir. Yol konusunda bir diğer kayda değer konuda şoförlerin tecrübeli, işinde uzman olması gerektiğidir. Taşınan yükün ebatları ve hacmi düşünüldüğü zaman acemi şoförlerin bu taşıma işini yapması olanaksız bir durumdur. İstanbul ağır yük taşımacılığı işletmeleri açısından da diğer her firma açısından olduğu gibi bu benzer huşular son derece önem arz eden konulardır.

Ağır Yük Taşımacılığı Aşamaları

İstanbul ağır yük taşımacılığı kapsamında birçok eğitim ve staj yapma imkânı da bulunan bir şehir olma özelliği içindedir. Ağır yük taşımacılığının ilk adımdan son adımına kadar tam bir profesyonellik, teknik bilgi ve donanım gerektirmesi bu eğitimleri zorunlu kılan nedenler olarak gösterilebilirler. Yine kişilerin can ve mal güvenliklerinin aynı anda sağlanması da bir diğer önemli konudur.

Ağır yük ve mal nakliyesi işleri farklı unsurların bir araya gelerek meydana getirdiği bir süreç olarak da rahatça ifade edilebilir. İşte bu yüzden her bir ayağın ve o ayağı oluşturan kişilerin işlerini sorumluluk bilinciyle yapmaları doğru olan yöntemdir. Ağır yük taşımacılığı aşamaları ise şu şekilde özetlenebilir.

 • Mevcut yükün belirlenmesi,
 • Mevcut yükün yükleme için hazır hale getirilmesi
 • Gerekliyse söküm işlemlerinin yapılması
 • Yükün taşıma aracına güvenli ve tüm tedbirler alınarak yüklenmesi
 • Taşıma aracının kontrolünün yapılması ve yola çıkılması
 • Gerekliyse eğer trafik güvenliğinin alınması
 • Yol Boyunca trafik ve hız kurallarına uyulması
 • İndirme noktasında indirilecek alanın hazırlanması
 • Gerekiyorsa yükün montajının yapılması
 • Ve son olarak yükün güvenli bir şekilde taşıma aracından indirilmesi

Bu aşamaların her birinde görevli personelin yetkinlik düzeyleri son derece önemlidir. Aynı şekilde yük sahibinin de malını taşınmaya hazır bir duruma getirmesi önemlidir. İstanbul ağır yük taşımacılığı ya da Ankara taşıma firmaları için bu noktalar çalışmanın temel stratejilerini oluşturmaktadır.

Ağır Yük Taşımacılığı Ve Önemi

İstanbul ağır yük taşımacılığı olanakları ise hem yurtiçi hem de yurtdışı merkezli taşımacılık bakımından son derece geniştir. Yani hem yerli hem de yabancı birçok firma bu sektör adı altında yoğun bir faaliyet içindedirler. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise ağır yük taşımacılığının birçok hayati ve önemli konuyla direk olarak ilişkili olmasıdır.

Ağır yük taşımacılığı, ağır sanayiden inşaata, enerji sektöründen ulaşım sektörüne kadar onlarca farklı kulvarda kullanılan yüklerin taşımasını yapmaktadır. Bu da taşıma işlerinin sürekli olarak ve durmadan devam etmesi anlamına gelmektedir. Aksi halde birçok iş kolu ve hizmet aksayacaktır. Bu da hem ekonomik hem de diğer açılardan ciddi zararlı sonuçlara sebep verecektir. Bu açılardan bakıldığı zaman ağır yük taşımacılığının önemi çok daha iyi anlaşılabilmektedir. Zaten günümüz koşulları altında yapılan her işlem bir diğeri ile direk bağlantı içindedir. Ağır yük taşımacılığı da bu işlemler arasında bir köprü görevi gören bir iş koludur.

Örneğin yapılan büyük bir trafonun ilgili yere zamanında ve güvenle götürülmesi, elektrik ihtiyacı olan binlerce kişiyi direk ilgilendiren bir konudur. Yine bir ağır ziraat aletinin yerine ulaştırılması işi, o bölgedeki tarım faaliyetlerini doğal olarak etkilemektedir. Bu açılardan İstanbul ağır yük taşımacılığı başta olmak üzere ağır yük taşımacılığı işleri son derece önemli ve gerekli faaliyetlerdir.

Ağır Yük Taşımacılığı Ve Taşınan Yük Çeşitleri

İstanbul ağır yük taşımacılığı kapsamında yüzlerce farklı tipte ve özellikte yüklerin taşıması yapılmaktadır. Bu yüklerin her biri farklı boyut ve ebatlarda olabildikleri gibi hepsinin ortak özelliği ise ağır ve hacimce çok büyük olmalıdır. İşte bu da taşıma işinin ciddi ve temkinli yapılması için yeterli bir sebeptir. Genel anlamda yük çeşitleri azla olmakla birlikte bazı ağır yük çeşitleri şu şekilde istenebilirler;

 • Büyük tarım makinaları
 • Beton ya da farklı malzemelerden yapılmış trafolar
 • Şantiyeler için konteynerler
 • Büyük ve değişik şekillerde iş makinaları
 • Silo ve ambarlar
 • Yat ve tekneler
 • Fuar stantları
 • Büyük jeneratörler

Bu sıralanan ürünler dışında da yine yüzlerce farklı yük ağır yük taşımacılığı kapsamına girmektedir. İstanbul ağır yük taşımacılığı ise bu ve benzer yüklerin her gün taşımasının yapıldığı bir merkezdir. Ayrıca ağır yük taşımacılığında özellikle bazı ürünlerin yükleme esnasında sökülmesi ve indirme sırasında da tekrar doğru şekilde kurulması gerekebilmektedir. Bu durumda mühendis ya da teknisyen statüsünde çalışanlarında ağır yük taşıma işlerinde aktif olarak yer almasını zorunlu kılmaktadır. Sökme ve geri montaj işleri de bu taşımacılık işlerinin bir başka ayağını oluşturmaktadır.