Karayolu konteyner taşıma hizmetleri

Karayolu Konteyner Taşımacılığı Nedir?

Karayolu konteyner taşımacılığı günümüzde sıklıkla kullanılan bir nakliye ve taşımacılık çeşididir. Konteyner taşımacılığı uzun yıllardan beri deniz, demir ve kara yolları nakliye ve taşımacılık işlemlerinde kullanılmaktadır. Konteyner yapısı gereği en güvenli ve dayanıklı taşıma metotlarından birsi olduğu için sürekli olarak kullanılan bir yol olmuştur. Bu özellikleri ile birçok ürün, malzeme ve hammadde konteyner vasıtasıyla bir yerden başka bir yere taşınmaktadır. Bütün bu konteyner taşımacılık türleri içinde karayolu konteyner taşımacılığı da önemli bir yer tutar.

Özellikle büyük sanayi kuruluşları başta olmak üzere birçok sektör ve üretici mallarını karayolu üzerinden konteyner yöntemiyle taşıtmaktadırlar. Bu yöntem için başvurulan firmalar ise genel anlamda konuda uzman ve deneyime sahip olmaları yanında gerekli ekipman ve taşıma unsurlarını da sahiplerdir. Çünkü konteyner taşımacılığı, profesyonel bilgi ve tecrübeye bağlı ciddi bir taşıma işidir. Yükleme, taşıma ve boşaltma noktalarında dikkat edilmesi gereken onlarca farklı unsur ve atlanmaması gereken detaylar vardır.

 

Konteyner Taşımacılığı Ve Özellikleri

Karayolu konteyner taşımacılığı da genel konteyner taşımacılığı için gerekli tüm özellikleri ve durumları bünyesinde taşımaktadır. Yani gereken şartlar, gerekli olan ekipman ve iş gücü, taşıma yapılacak büyük kara araçlarına sahip olmak yükleme ve malı indirme aşamalarında ki teknik bilgi gibi birçok farklı unsur başta karayolu konteyner taşımacılığı olmak üzere bu taşımacılık şeklinin geneli için olmazsa olmaz unsurlardır.

Karayolu taşımacılığının bir diğer özelliği ise hızlı bir taşıma ve nakliye imkânı vermesidir. Bunun yanında taşınan ürün hemen hemen istenilen her yere götürülebilir. Yani başka bir şehir ya da ülkeden getirilen mallar için ekstra bir taşıma işlemi yaptırıp maliyetlere katlanmak gerekmez. Yine kara taşımacılığı içinde taşıma esnasında şoför ve diğer yetkililerle çok daha rahat iletişim kurulabilir. Ve elbette yaşanan değişiklikler kara taşımacılığını çok daha az etkiler.

Bütün bu unsurlar birleştirildiğinde kara yolu ile yapılan konteyner taşımacılığı da hızlı, güvenli ve bir nebze de olsun ekonomik bir taşıma yolu olarak ortaya çıkmaktadır. Konteyner ile nakliye ve taşıma yapmanın özellikleri arasında elbette taşınan malzemenin çok daha korunaklı olarak taşınması konusu da oldukça önemli bir detaydır.

 

Karayolu Konteyner Taşımacılığı Fiyatları

Karayolu konteyner taşımacılığı fiyatları da aynı diğer taşıma türleri gibi değişkenlik gösteren özellikler sergilemektedir. Yani taşımacılık fiyatlarını meydana getiren ve bu fiyatları artı ya da eksi yönde etkileyen çok fazla unsurun varlığından söz edilebilir. Bu unsurlardan bazıları direk olarak fiyatlara etki ederken bazı unsurlar ise etkiledikleri şartlar dolayısıyla fiyatlara dolaylı olarak bir etki gösterirler. Genel anlamda bakıldığı zaman ise fiyatların mevsimsel ve dönemsel olarak da farklılıklar gösterebileceği söylenebilir.

Kara yolu taşıma işlemlerinin etkilendiği her husustan doğal olarak etkilenen Karayolu konteyner taşımacılığı da fiyatları belirlenirken bütün değişkenler ve maliyetlerin hesaba katıldığı bir işlemler bütünüdür. Konteyner taşımacılığı her açıdan oldukça cazip bir taşımacılık türü olduğu için de bu cazipliği zaman zaman fiyatlara artış olarak da yansıyabilmektedir. Konteyner nakliye işlemlerinde bazı durumlarda birden fazla farklı ürün de taşınabilmektedir. Bu ürünler aynı kişilerin olabileceği gibi farklı kişi ya da kurumlarında olabilir. İşte bu hususta yine taşıma için çıkarılacak fiyatların miktarlarını değiştirebilen bir unsurdur.

Fiyat aralıkları net olmamakla birlikte konteyner ile yapılacak taşımacılık işlemleri için ortalama ücretler firmalardan temin edilebilir. Böylelikle taşıtma yaptırmak isteyen kişi ya da işletmeler planlama yaparken daha rahat karar verebilirler.

 

Konteyner Taşımacılığında Fiyatları Belirleyen Unsurlar

Karayolu konteyner taşımacılığı yılın her döneminde sürekli olarak yapılabilen bir taşıma faaliyeti olarak öne çıkmaktadır. Bu nokta da avantajlarının yanın da elbette bu taşımacılık türünün de bir fiyat olarak karşılığı yani bir navlun bedeli vardır. Yapılan her ticari işlemde olduğu gibi amaç para kazanmak ve kara geçmektir. İşte bu nokta da karayolu taşımacılığı içinde yer alan konteyner taşımacılığı navlunu da önemli ve ilk olarak taraflar arasında konuşulması gereken konuların başında gelmektedir.

Yapılan taşıma işlemelerinde çoğu zaman fiyatı etkileyen onlarca farklı nokta bulunmaktadır. İşte işin en başında yapılacak taşıma sözleşmesi de bütün bu unsurları içinde barındırır. Böylece sözleşme sonucunda iki taraf ortak bir fiyat yani taşıma navlun ücreti üstünde anlaşırlar. İşte bu noktada Karayolu konteyner taşımacılığı fiyatlarına direk olarak etki eden unsurlar ve bunların bilinmesi son derece önem arz etmektedir. Bu unsurları genel anlamda şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Taşınacak olan mal veya malzemenin hacmi yani kaplayacağı alan
 • Bütün konteynerin mı yoksa bir kısmının mı taşıma işleminde kullanılacağı
 • Taşıması yapılacak olan mal ya da ürünün özelliği ve türü
 • Taşıma mesafesi yani yükün ilk yüklendiği nokta ile indirileceği nokta arasında ki mesafe
 • Taşıma yapılacak aracın cinsi ve şekli
 • İstenen taşıma süresi
 • Seçilen konteyner tipi ve çeşidi
 • Taşıma yapılacak yılın zamanı ve mevsimsel şartlar

Gibi unsurlar ve daha birkaç nokta konteyner taşımacılığında belirlenecek fiyatları etkileyen unsurlar olarak genel kapsam itibari ile sayılabilir. Bu faktörler haricinde özel durumlar ve taşımaya ilişkin farklı senaryolar olması durumlarında da fiyatların etkilenebileceği unutulmamalıdır.

 

Konteyner Taşımacılığı Ve Konteyner Çeşitleri

Karayolu konteyner taşımacılığı faaliyetleri de içinde olmak üzere konteyner taşımacılığında kullanılan farklı yapı, tür ve çeşitlerde konteynerler bulunmaktadır. Bu çeşitler sahip oldukları teknik özellikler, mekanik detaylar, hacim ve büyüklük farkları başta olmak üzere farklı özellikleri ile birbirlerinden ayrılırlar.

O yüzden taşınacak her mal ya da ürün için uygun olan ayrı bir konteyner çeşidi rahatlıkla bulunabilir. Yine karayolu konteyner taşımacılığı işlerinde de bu konteyner çeşitlerinin önemi büyüktür. Özellikle konteynerin boyut ve büyüklüğü karayolu taşımacılığında bağlayıcı bazı zamanlarda da sınırlayıcı etkilere sahiptir.  Karayolu taşımacılığında kullanılan taşıma araçlarının ve yolların büyüklükleri ise bu sınırlama ve tercihlerin en önemli sebepleri arasında gösterilebilir. Genel anlamda konteyner çeşitlerinin bazıları ise şu şekilde listelenebilir;

 • 20-40 DC konteynerler, standart konteyner tipi olarak gösterilebilirler. Kapalıdırlar ve kesinlikle hava ve su geçirmeme özellikleri de bulunur.
 • 20-40 DC açık üstlü konteynerler, bu çeşit konteynerler ise üst kısımları malı rahat yükleyebilmek için açık olan modellerdir. Genellikle üst kısmından yükleme yapılır.
 • 20-40 DC soğutucu özellikleri bulunan konteynerler
 • 20-40 DC Flatrack konteynerler
 • Yüksek konteynerler
 • Tank konteynerler
 • Platform şeklinde konteynerler

 

Konteyner Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Karayolu konteyner taşımacılığı ve diğer tüm konteyner taşımacılığı işlemlerinde hem taşıma işlemini yapan tarafın hem de taşıtan tarafın dikkat etmesi ve göz ardı etmemesi gereken önemli noktalar vardır. Her işte olduğu gibi taşıma işinde de belli riskler bulunur. Taşıma işini yapanlar bu risklerin oluşmamasını sağlamak adına her türlü tedbiri almak durumundadırlar. Karayolu konteyner taşımacılığı sırasında bu tedbirlerin alınması çok önemli bir konu başlığıdır. Olası zararların olumsuz maddi ve manevi etkilerini de ortadan kaldırmak son derece önemlidir. Bu noktalar dışında genel anlamda taşıma işi yaptırmak isteyen kişi ya da kurumlarda öncelikli olarak bu taşıma işinde birikimi olan ve ekipman sıkıntısı olmayan kişi ya da işletmelerle çalışmalıdırlar böylece taşıma işi bir plan dâhilinde belirlenen süreler içinde sağlıklı bir şekilde yapılabilir.

 

Bize buradan ulaşabilirsiniz.