Konteyner taşımacılığı yapan firmalar genel anlamda çok kapsamlı çalışan ve büyük nakliyat işleriyle uğraşan firmalardır. Bu taşımacılık faaliyetleri kapsamında farklı birçok taşıma aracı ve taşıma şekliyle ilgili faaliyetler gösteren bu firmalar yükleme, boşaltma, bazı durumlarda montaj ve takma faaliyetlerini de yerine getirmektedirler. Taşımacılık sektörü içinde çok fazla unsurun bulunduğu ve yapılan taşıma türlerine göre farklı sınıflandırmaların yapıldığı bir iş koludur.

Özellikle büyük taşımacılık işleri beraberinde iyi bir ekip, tecrübe ve maddi kaynağı da istemektedir. Taşımacılık faaliyetleri ise yurtiçi ve yurt dışı taşımacılık olarak iki ayrı ana başlığa ayrılabilir. Burada konteyner taşımacılığı yapan firmalar hem yurtiçi hem de yurt dışı taşımacılık işlerini yapabilecekleri gibi ikisini de aynı anda yapıyor olabilirler. Konteyner taşımacılığında ise bazı özel gereksinimlere de ihtiyaç duyulabilir. Genel anlamda farklı birçok değişkene bağlı olan taşıma fiyatlandırması da yine taşıma firmaları ve taşıtan taraf arasında belirlenir.

Bazı taşıma türleri için sabit fiyatlar uygulanırken özellikle ağır taşıma, denizaşırı taşıma gibi büyük nakliyat işlerinin fiyatları değişiklik gösterebilmektedir. Bütün bu unsurlar dışında taşıma ve nakliye firmaları ve elbette konteyner taşımacılığı yapan firmalar da planlama ve yasal anlaşmalarla işlerini belli bir düzen içinde yürütmektedirler.

Konteyner Taşımacılığı

Konteyner taşımacılığı yapan firmalar bakımından incelendiği zaman konteyner taşımacılığı yoğun çaba, emek, ve kaynak isteyen bir iştir. Bu iş kolunda faaliyet gösteren işletmeler belli standart kriterlerin tümünü karşılamak durumundadırlar. Aksi halde bu büyük ve rekabetin yoğun olduğu sektörde ayakta kalmaları mümkün olmaz.

Yine konteyner taşımacılığı özellikle büyük hacimli ya da fazla miktarda malların bir arada ve tek seferde taşınmasına olanak veren, güvenli bir taşıma yoludur. Bu taşıma şekli deniz taşıma yolları başta olmak üzere hemen hemen tüm taşıma alanlarında sıklıkla tercih edilen bir yöntem olarak sürekli canlı kalmaktadır. Bu kapsam da değerlendirildiğinde konteyner taşımacılığı yapan firmalar taşımacılık sektörü içinde önemli bir yer tutmaktadırlar.

Konteyner taşımacılığı büyük oranda deniz ya da akarsu taşımacılıklarında kullanılır. Bunun en önemli nedenleri arasında ise taşıma gemilerinin yük alacak alanlarının çok büyük olması, taşıma yapılacak alanda yol darlığı ya da genişliği gibi sıkıntıların olmaması gibi başlıklar sayılabilir. Yine konteyner taşımacılığı aynı anda birçok malı taşıma imkânı veriri. Bu da kişilerin mallarını bu yöntemle gidecek yere göndermeyi tercih etmelerine sebep olur. Bu taşımacılık türünde kullanılan konteynerler otalama olarak büyük bir tır kasası kadar mal alabilirler. Üst üste ve yan yana istiflenmeleri de şekilleri itibariyle kolay olan konteynerler taşımacılık sektörünün en önemli araçları arasındadırlar. Ve elbette uzun mesafeli taşıma işlerinde her yere kara yolu ile gidilememesi de deniz üzerinden konteyner taşımacılığı yapan firmalar ve kuruluşların faaliyetlerinin çoğalmasına neden olmaktadır.

Konteyner Taşımacılığı Ve Avantajları

Konteyner taşımacılığı yapan firmalar taşıma işlemleri sırasında karşı tarafla oluşabilecek her türlü konuyla ilgili görüş birliğine varıp taşıma işini o şekilde üstlenirler. Taşıma işi için ise navlun sözleşmedi de denilen bir taşıma sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme olmadan yapılan taşıma işlemlerinde doğabilecek herhangi bir sorun maalesef çözümsüz kalabilir.

Yapılan sözleşmeler iki tarafı hatta bazı durumlarda üç tarafı da bağlar ve işin bütün şekil ve sınırlarını açıkça ortaya koyar. Konteyner taşımacılığında da bu durumlar aynı önemli ve geçerlidir. Taşıma sözleşmeleri ya da navlun sözleşmeleri ise genel olarak şu bilgileri içerir;

 • Taşıması yapılacak olan malın cinsi, türü gibi bilgiler
 • Taşıması yapılacak malın adedi, hacmi, miktarı ve hacmi gibi bilgiler
 • Taşımaya konu olacak malın varsa özel durum bilgileri
 • Taşıma işleminin ne zaman yapılacağı bilgisi
 • Taşıma işleminin hangi yolla yapılacağı bilgileri
 • Taşımaya konu olan malların hangi tür bir konteynerletaşınacağı bilgisi
 • Ödeme tutarı bilgisi
 • Ödemenin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı bilgileri
 • Ödemeyi kimin yapacağı bilgisi

Bütün bu işlenen ve belirlenen unsurlardan sonra konteyner taşımacılığı yapan firmalar işi resmi olarak üstlenirler, hak ve yükümlülüklerini yerine getirerek taşıma faaliyetini yerine getirirler. Ödeme alınmaması ya da gecikmesi durumunda ise taşıyıcı firmanın konteynerlere el koyma yetkisi yani ödeme alınana kadar gemi ya da farklı bir araçtan indirmeme hakkı bulunmaktadır.

 

Konteyner Taşımacılığının Önemi

Konteyner taşımacılığı yapan firmalar ve malları taşınan taraflar açısından da konteyner taşımacılığı önemli avantajları ve faydaları olan bir taşımacılık şeklidir. Burada dikkat edilmesi gereken noktaların en başında ise işin her açıdan, her iki taraf açısında da onaylanması ve bu konuda tam bir uzlaşmanın sağlanmasıdır. Konteyner taşımacılığı özellikle devletlerarasında yapılan milyar dolarlık ticaretlerde de önemli bir noktadadır.

Denizaşırı ülkeler arasında yapılan alışverişler oldukça büyük boyutlarda ve miktar olarak da çok büyük ağırlıktadırlar. Bu da taşımanın en ekonomik, en güvenli ve en kolay yolunun bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu noktada konteyner taşımacılığı bütün bu unsurları karşılayan bir taşıma yöntemi olarak tercih edilmektedir. Konteyner taşımacılığının avantajlarını şu şekilde belirtebiliriz;

 • Diğer taşıma yöntemlerine göre toplamda daha ekonomik olabilir.
 • Aynı anda çok sayıda mal veya ürün taşımaya olanak verir.
 • Uzun süreli yolculuklarda gıda gibi ürünlerin bozulmalarını önler.
 • Kapalı ve dayanıklı yapıları gereği içinde ki malı darbe gibi etkilerden korur.
 • Su geçirmeyen konteynerlerle yapılan taşımacılıklarda, deniz üzerinde ya da kara da ıslanmadan oluşabilecek hasarlar önlenmiş olur.
 • Aynı konteyner içinde farklı ürünler rahatlıkla taşınabilir.
 • Yapıları gereği belli bir miktara kadar konteyner üst üste dizilir bu durum da daha fazla yer kazanılmasına olanak verir.

Bu genel avantajları yanında konteyner taşımacılığı yapan firmalar açısından da yol ve zamandan tasarruf sağladığı için maliyetleri düşürüp, kazançları artırır.

Konteyner Taşımacılığı Yapan Firmaların Özellikleri

Konteyner taşımacılığı yapan firmalar incelenirken bazı temel unsurları karşılamaları gerektiği unutulmaması gereken bir gerçektir. Yani her taşıma firması konteyner taşımacılığı yapmak durumunda değildir. Yine bazı taşımacılık firmaları sadece karayolu konteyner taşımacılığı yaparlarken bazı firmalar ise sadece denizyolu ile konteyner taşımacılığı hizmetleri vermektedirler.

Bu tamamen firma yöneticilerinin yer almak istedikleri alanla ilgili tercihlerinin bir sonucudur. Bu özellikler dışında konteyner taşımacılığı yapan firmalar her açıdan gerekli donanıma, araç ve ekipmana, yetkin ve tecrübeli iş gücüne de sahip olmalıdırlar. Bu sahip olunan özellikler sayesinde bu büyük ölçekli ve oldukça maliyetli olan işleri rahatlıkla yapabilirler. Bunun dışında elbette konteyner taşımacılığı yapan firmalar ulusal ve uluslararası taşımacılık mevzuatına da tam anlamıyla hâkim olmak durumundadırlar.

Yaşanabilecek olumsuz durumlar içinde her zaman ayrıntılı bir çözüm planları ve risk yönetimi mekanizmaları da bulunmalıdır. Taşıyan ve taşıtan olarak iki ve bazı durumlarda daha fazla aktörün olduğu taşımacılık işlerinde her kesim kendi üzerine düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yapmakla da mükelleftir. Sonuç olarak taşımacılık işi özelinde de konteyner taşımacılığı uluslararası boyutları da olan, kapsamlı, dinamik, zaman ve mekân özellikleri bakımından da oldukça önemli bir iş kolu olarak bu işin profesyonelleri tarafından yapılmaktadır.

Bize buradan ulaşabilirsiniz.